อยากได้ทะเบียนสวย มาเป็นเจ้าของก่อนอื่นเลยต้องมาดูแนวเลือกสรรให้เหมาะกับคุณก่อน

แนะนำเทคนิคการเลือกคัดซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยให้ท่านตรงนั้นเลือกคัดทะเบียนสวยได้ถูกต้องกับตัวท่านมากมายที่สุดเรามีเทคนิค+ข้อเขียนเยอะที่เกี่ยวทะเบียนสวยให้ท่านได้อ่าน เช่นข้อเขียน อักขระทะเบียนที่สมควรหนี ปกติอักขระทะเบียนที่สมควรหนีมีหมากหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีแนวทางคิดเลขอักขระทะเบียนสวยมาแนะนำท่านก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการเช่นนี้ครับ
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าประเภทตัวอักขระ 2 ตัวหน้าทน แล้วนำมาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวข้างหลัง

2. สืบมาเมื่อได้ปริมาณแล้ว ดูความหมายตามหลักวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์

ควรหลีกประเภทตัวอักษรตัวอักขระโชคร้ายและวิชาคณิตศาสตร์โชคร้าย ไม่สมควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง ถ้าหลีกเลี่ยงตัวอักษรโชคร้ายและวิชาคณิตศาสตร์โชคร้ายไม่ได้ ไม่สมควรให้วิชาคณิตศาสตร์โชคร้ายวันเกิดเป็นวิชาคณิตศาสตร์ตัวในที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขเช่นนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ในที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเลขหมายที่ให้ท่าน ระดับดีมากมาย หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  วิชาคณิตศาสตร์ปริมาณที่ให้คุณท่านระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักขระโชคร้ายที่สมควรหนีตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันพระอาทิตย์ วิชาคณิตศาสตร์ 6 ตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันศศิ  วิชาคณิตศาสตร์ 1 อักขระ ( อ )

เกิดเวลากลางวันวันอังคาร วิชาคณิตศาสตร์ 2 อักขระตัวอักขระ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธตอนกลางวัน วิชาคณิตศาสตร์ 3 ตัวอักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน วิชาคณิตศาสตร์ 5 อักขระตัวอักขระ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันพฤหัส วิชาคณิตศาสตร์ 7 ตัวอักขระ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันศุกร์ วิชาคณิตศาสตร์ 8 ตัวอักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันเสาร์ วิชาคณิตศาสตร์ 4 ตัวอักขระ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ในที่ )

ทีนี้ลองดูมาดูตัวอย่าง เช่น เลขหมายทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์สวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าตัวอักขระตัวอักขระ ศ=7, ศ=7 ได้ปริมาณ ประเภทตัวอักษรตัวอักขระ หมายถึง 7 + 7 = 14 และปริมาณเลขหมาย 4 ตัวข้างหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้บึงวกกัน ได้ตามที่แลเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูสัมพันธภาพระหว่างคำกับสัญญาณในภาษาวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ 42  หมายถึงปริมาณที่ให้ท่านระดับดีมากมาย เป็นต้น โดยเราก็นำวันเกิดของเรามาทำการเปรียบไปเพราะว่า เช่นเกิดเวลากลางวันพระอาทิตย์ ก็ไม่สมควรมีวิชาคณิตศาสตร์ 6 และตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันพระอาทิตย์เป็นต้น ก็เพราะว่ามีอักขระกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกข้อเขียนนึงที่เราอยากแนะนำก็หมายถึง แนวทางคิดเลขปริมาณของวิชาคณิตศาสตร์ทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญมากมายสำหรับคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยสมควรรู้ก่อนว่าปริมาณเท่าใดดีมิดี ในวันนี้เรามีแนวทางคิดเลขปริมาณมาให้ท่านดู

วิธีการคิดเลขปริมาณของทะเบียนสวย

แปลงค่าประเภทตัวอักษร 2 ตัวหน้าทน แล้วนำมาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวข้างหลัง ซึ่งค่าของตัวอักษรตรงนั้นเปลี่ยนแปลงค่าได้เช่นนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีค่าเพียงกับ  1
ข บ ป ง ช               มีค่าเพียงกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีค่าเพียงกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีค่าเพียงกับ  4
ฉ ในที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าเพียงกับ  5
จ ล ว อ                  มีค่าเพียงกับ  6
ซ ศ ส                     มีค่าเพียงกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีค่าเพียงกับ  8
ฏ ฐ                        มีค่าเพียงกับ  9

หลังจากได้ปริมาณแล้ว ดูความหมายตามหลักวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ โดยพิภัชกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ เช่นนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ปริมาณดีมากมาย เป็นต้นว่า 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้ท่านระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญก้าวหน้า มหัทธนะ รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– วิชาคณิตศาสตร์ปริมาณดีระหว่างกลาง เป็นต้นว่า 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้ท่านระดับดีระหว่างกลาง เหนื่อยล้าหน่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบผลสำเร็จ ถ้ามีความพยายาม

– วิชาคณิตศาสตร์ปริมาณไม่ดีและสมควรหลีกเลี่ยง เป็นต้นว่า 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ ก็เพราะว่าเหนื่อยล้ามากมาย อุปสรรคมากมาย เจอข้อสงสัยกินโต๊ะปลุกใจ การทำมาหากิน การเงิน ความรัก โอกาสเกิดพลิกคว่ำสูง สมควรเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/